Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng (14/06/2018 17:00)

Chiều ngày 14/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI; việc thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 8, (kỳ họp giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH Vĩnh Phúc. Tại kỳ họp này, ngoài việc thảo luận, quyết định các nội dung theo luật định và các nội dung chuyên đề, HĐND tỉnh dự kiến tiến hành giám sát tại kỳ họp về thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm.

Cơ bản nhất trí với dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh nghiên cứu nên lùi nội dung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, làng nghề vào kỳ họp cuối năm 2018, thay vào đó cần tập trung giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó cần làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về thời gian họp, thành phần mời họp và truyền hình trực tiếp tại kỳ họp cần tính toán cho phù hợp. Để kỳ họp đảm bảo chất lượng cần tiếp tục đổi mới theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, dành nhiều thời gian cho hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Cho ý kiến vào việc thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021; Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cần đánh giá thêm khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập; những khó khăn, vướng mắc và phương án giải quyết; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Kết luận nội dung này, nhấn mạnh quyết tâm của tỉnh trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế không chỉ ở quyết tâm chính trị mà còn thông qua việc ban hành hàng loạt các cơ chế, chính sách cụ thể. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND và các cơ quan liên quan cần tổng hợp đầy đủ kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị trong thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Cùng với tinh giản biên chế cần có kế hoạch bồi dưỡng, đầu tư trở lại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn lại gắn với đánh giá chất lượng, hiệu quả sau sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những kết quả, phương pháp cách làm của Vĩnh Phúc đạt được trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Có phương án sử dụng các công sở sau khi sáp nhập các cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả. Việc ghép các thôn, tổ dân phố, HĐND tỉnh cần nghiên cứu phải phù hợp với điều kiện địa lý, tập quán, ổn định tình hình để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Đối với các Hội trong năm 2018, 2019 tiếp tục duy trì các Hội đặc thù và xem xét, có lộ trình giảm hợp lý trong thời gian tới. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách các ngành, địa phương cần tăng cường chỉ đạo, nắm tình hình để có chỉ đạo kịp thời việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. UBND tỉnh có văn bản cụ thể nêu rõ những việc tỉnh đã làm, sẽ làm, đồng thời chỉ ra những bất cập, đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách, giải quyết cụ thể, nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 Hội nghị Trung ương 6, khóa XII trong thời gian tới./.

Văn Hải      Xem phản hồi

 
Tin khác