Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác báo chí tháng 1 (05/01/2018 15:01)

Sáng 5/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 1 năm 2018. 

Trong tháng 12/2017 và đầu tháng 1/2018 các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Nổi bật là thông tin, diễn biến, nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2021; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cơ quan báo chí có nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: thu hút đầu tư; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; sử dụng nguồn vốn đầu tư công; công tác dồn thửa đổi ruộng tại các địa phương; sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giảm nghèo.

Định hướng tuyên truyền tháng 1 năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu nội dung các Nghị quyết, kết luận được thông qua tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tuyên truyền những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Tuyên truyền đậm nét kết quả việc triển khai thực hiện Đề án 01, 02, 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh; Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nhất là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 theo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017. Tập trung tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn bị Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018./.

Ngọc ÁnhXem phản hồi

 
Tin khác