Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2018 (11/01/2018 18:44)

Chiều ngày 11/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Ngô Khánh Lân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, năm 2017, ngành Tuyên giáo tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội để phản ánh cho cấp ủy Đảng định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền đậm nét việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các Đề án 01, 02, 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thành công của Đại hội đại biểu các hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh; kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh và đồng chí Bùi Thế Đức đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành Tuyên giáo tỉnh đã đạt được trong năm 2017, đồng thời khẳng định trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành tích ngành Tuyên giáo cả nước có sự đóng góp không nhỏ của ngành Tuyên giáo Vĩnh Phúc. Đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu ngành Tuyên giáo tỉnh cần tập trung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, giải quyết các vấn đề nóng bức xúc của nhân dân. Chỉ đạo, tổ chức tốt việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 22 và số 31 của HĐND tỉnh. Sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Tuyên giáo Trung ương đồng thời nhấn mạnh: Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với nội dung “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin báo chí, công tác tham mưu xử lý thông tin báo chí phản ánh chưa chính xác về tỉnh. Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo./.

Ngọc ÁnhXem phản hồi

 
Tin khác