Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (11/07/2018 08:15)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, qua đó đã nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ, giảm thủ tục hồ sơ, giấy tờ và giảm thời gian đi lại cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Từ năm 2013 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cắt thực hiện giảm 87 thủ tục hành chính, từ 115 giảm còn 28 thủ tục và cắt giảm số ngày giải quyết của tất cả các thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận trên 560 nghìn hồ sơ, tăng 30 nghìn hồ sơ; tư vấn trả lời cho gần 15 nghìn lượt đối tượng, tăng 800 lượt người so với cùng kỳ năm 2017. Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan BHXH tỉnh đã được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh đã đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác