Bảo hiểm Xã hội tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ (16/04/2018 09:34)

Với phương châm “lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ”, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tập trung đổi mới phong cách, thái độ phục vụ từ hành chính thụ động sang hướng tới sự hài lòng của khách hàng. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát toàn bộ thủ tục với phương châm “Đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân”. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành.

Để làm tốt công tác cải cách hành chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi nghiệp vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ toàn ngành. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở Bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện, thành, thị.

Hiện nay, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã ứng dụng 13 phần mềm nghiệp vụ, giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu sai sót, thời gian giải quyết hồ sơ, công việc nhanh gọn hơn; cắt giảm được 87 thủ tục  không cần thiết; giảm 38% thành phần hồ sơ, 54% quy trình, thao tác thực hiện và giảm số ngày giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm. Từ đó, đem lại sự thuận tiện cho doanh nghiệp, người lao động và nhân dân của tỉnh trong việc tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp./.

 Thu Hoài Xem phản hồi

 
Tin khác