Bảo tồn và phát huy nét đẹp trong văn hóa của đồng bào dân tộc Dao (04/01/2018 09:20)

Trong xu thế hội nhập, đồng bào dân tộc Dao đã tiếp thu và đón nhận những luồng văn hóa mới phù hợp với đời sống thực tiễn của đồng bào. Tuy nhiên, những nét văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Dao như: Lễ cúng tổ tiên, cưới hỏi, ma chay, cấp sắc, đầy tháng con, tết nhảy thì vẫn được duy trì từ đời này sang đời khác. Đây cũng chính là nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Dao.

Hiện nay, người Dao trên địa bàn tỉnh chủ yếu sống tập trung ở xã Lãng Công, huyện Sông Lô. Cũng giống như các dân tộc khác, dân tộc Dao có nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời đã và đang rất cần được gìn giữ, lưu truyền. Giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc Dao rất đa dạng, giàu bản sắc từ ẩm thực, tiếng nói, chữ viết đến trang phục, lễ hội, nghi lễ trong hôn nhân, thờ cúng, quy ước, hương ước của dòng họ, làng bản. Những giá trị văn hóa này luôn gắn liền với cuộc sống của người Dao từ bao đời nay. Đó vừa là sản phẩm của quá trình lao động, sáng tạo, là tài sản của một tộc người trong quá trình phát triển, đồng thời cũng chính là những tinh hoa văn hóa vô cùng quý báu của nền văn hóa dân tộc. Bản sắc văn hóa là thiêng liêng, quý giá bởi lẽ nó tạo nên nét đặc thù của một dân tộc. Do vậy, người Dao ở tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang gìn giữ và bảo tồn những nét đẹp văn hoá truyền thống để bồi đắp ngày một giàu thêm cho nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác