Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên làm việc với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố (02/12/2017 15:00)

Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm việc với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố.

Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đồng thời đề nghị năm 2018, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị thành phố tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; gắn nhiệm vụ của mỗi tổ chức với nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể của thành phố; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đặc biệt trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị; bảo vệ kết cấu hạ tầng đô thị; công tác giải phóng mặt bằng; xóa đói giảm nghèo… Tăng cường các hoạt động tiếp xúc, trao đổi, tọa đàm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân từ đó tích cực tham mưu với Đảng, phối hợp với chính quyền để có giải pháp giải quyết kịp thời; tránh bệnh quan niêu xa rời dân. Đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và UBND thành phố trong triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố: cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2020./.

Thu Hằng/Đài TT-TH Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác