Biểu dương người có uy tín tiêu biểu (20/12/2018 14:40)

Sáng ngày 20/12, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu năm 2018.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 74 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở 14 xã thuộc các huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên. Hiện nay, người có uy tín là một lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ở các vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, người có uy tín còn có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Ban Dân tộc đã tuyên dương và tặng giấy khen cho 20 người có uy tín tiêu biểu năm 2018./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác