Bình Xuyên đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở (15/04/2019 17:51)

Cũng như thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nên đã tập trung chỉ đạo công tác triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin phục vụ tổng điều tra.

Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên có 13 điều tra viên phụ trách tại 13 địa bàn, với trên 2.500 hộ dân. Để hoàn thành tốt tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn, xã đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các hộ dân nắm được và tích cực hợp tác tổng điều tra. Bên cạnh đó, xã cũng tích cực đôn đốc, giám sát việc thực hiện thu thập thông tin của các điều tra viên, nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác.

Toàn huyện Bình Xuyên có 13 xã, thị trấn với 209 địa bàn và 14 địa bàn đặc thù. Là địa phương có nhiều khu công nghiệp, nên vào thời điểm tiến hành điều tra, phần lớn lao động còn đang làm việc trong các công ty, xí nghiệp, không có mặt tại nơi ở, gây khó khăn cho các điều tra viên. Vì vậy, ngoài số lượng được tỉnh phân bổ là 177 điều tra viên và 13 tổ trưởng điều tra, huyện đã chủ động bố trí kinh phí tuyển thêm 24 điều tra viên phân bổ về các xã để đảm bảo thực hiện tổng điều tra. Bên cạnh đó, huyện cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin.

Tính đến ngày 14/4, huyện Bình Xuyên đã thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở đạt gần 80% khối lượng công việc. Với sự tập trung cao độ của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia của nhân dân, huyện Bình Xuyên phấn đấu hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vượt kế hoạch tỉnh đề ra, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác