Bình yên nơi xứ đạo (23/12/2017 16:20)

Những năm qua, bà con giáo dân xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường luôn đoàn kết, bác ái trong xây dựng đời sống văn hóa mới; hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Xã Việt Xuân có gần 1.200 hộ dân, trong đó, gần 600 nhân khẩu theo đạo Thiên Chúa với hai họ giáo Cửa Sông và Hương Nghĩa. Để phòng chống một số đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh gây mất an ninh trật tự, Công an huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng mô hình "Họ giáo bình yên, văn hóa và phòng chống tội phạm" tại họ giáo Cửa Sông. Ngay sau khi xây dựng mô hình, ban hành giáo đã tuyên truyền, phổ biến để bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  huy động sức mạnh của bà con giáo dân, bài trừ tệ nạn xã hội xâm nhập vào khu dân cư.

Các giáo dân đã tích cực vận động, giáo dục các thành viên trong gia đình thực hiện các quy định của địa phương, giáo lý, giáo luật của giáo hội; nhắc nhở con em thực hiện quy định nếp sống văn hóa, không liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội.

Một mùa Noel mới lại về, không khí chuẩn bị đón lễ giáng sinh đang trải dài trên những ngả đường hướng vào xứ đạo, đã và đang tạo cho quê hương Việt Xuân một khí thế mới./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác