Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân kiểm tra năm dân vận chính quyền tại Vĩnh Phúc (30/11/2018 14:46)

Sáng ngày 30/11, Đoàn kiểm tra Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng Đoàn đã làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Báo cáo với Đoàn kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy cho biết: Thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, bằng những việc làm thiết thực và có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức về công tác dân vận được nâng lên, thể hiện rõ trong công tác quản lý, điều hành thực thi công vụ; Trong tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Phong trào dân vận khéo được triển khai rộng khắp và thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác cải cách hành chính, các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa hơn; Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, có hiệu quả. Chính quyền các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ công chức; tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhờ thực hiện tốt năm dân vận chính quyền, kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh: Công tác dân vận là một nội dung quan trọng và không thể thiếu đối với tỉnh Vĩnh Phúc trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thực hiện tốt Năm dân vận chính quyền. Tỉnh Vĩnh Phúc chủ động đối thoại và giải quyết các kiến nghị của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận của tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Phân công nhiệm vụ rõ ràng và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các sở, ban, ngành, các địa phương. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”../.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác