Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc (08/08/2018 16:06)

Chiều ngày 8/8, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về công tác tư pháp và thi hành án dân sự. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trình bày nêu rõ: Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp và thi hành án dân sự, thông qua việc ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác này và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, việc thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác luật sư, giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, công chứng, công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Về công tác thi hành án dân sự: Các hoạt động như thụ lý, xác minh, phân loại án, thu chi tiền thi hành án, bảo quản xử lý tang vật được giải quyết kịp thời, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.


Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Tư pháp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc và khẳng định những kiến nghị của Bộ Tư pháp là cơ sở để tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp và thi hành án dân sự trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết: Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong triển khai các dự án lớn, thực tiễn nảy sinh những vấn đề pháp lý phát sinh mà tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, trước yêu cầu và đòi hỏi của sự phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm thường xuyên giúp đỡ để Vĩnh Phúc giải quyết tốt các vấn đề phát sinh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác tư pháp và thi hành án dân sự của Vĩnh Phúc nói riêng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị tỉnh phát huy vai trò tham mưu của ngành Tư pháp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án lớn của tỉnh. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kiểm tra các hoạt động như công chứng; đấu giá tài sản; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Tư pháp hợp lý và hỗ trợ kinh phí để ngành Tư pháp hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

* Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Tư pháp

Báo cáo của Sở Tư pháp nêu rõ: Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tham gia vào 180 dự thảo, thẩm định 170 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được duy trì thường xuyên; đề xuất UBND tỉnh giải quyết gần 44 vụ việc phức tạp; tư vấn, tham mưu các sở, ngành, UBND cấp huyện 238 vụ việc phức tạp liên quan đến lĩnh vực: Môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự, kế toán, kiểm toán… Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được củng cố, tăng cường với nhiều đổi mới. Công tác quản lý hộ tịch đi vào nề nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân; công tác bổ trợ tư pháp đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Thực hiện Đề án tinh giản biên chế, đến nay, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã thực hiện chuyển đổi 2 Phòng Công chứng thành Văn phòng công chứng, giảm 2/5 đơn vị sự nghiệp; giao tự chủ một phần kinh phí đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; thực hiện giảm 14 biên chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành Tư pháp Vĩnh Phúc. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu thời gian tới, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tham mưu với UBND tỉnh trong lĩnh vực tư pháp; tập trung triển khai hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường xử lý của Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động tư pháp. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức trong hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp; sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị phù hợp, hiệu quả./.

Văn Hải - Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác