Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và người chăm sóc trẻ (19/12/2018 14:30)

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, người chăm sóc trẻ tại các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, 32 chủ nhóm và giáo viên, người chăm sóc các nhóm trẻ tư thục đã được triển khai Kế hoạch số 9437/2018 của Ban Chỉ đạo Đề án 404 tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp đến năm 2020, giai đoạn II”. Đồng thời, được phổ biến các chuyên đề, kiến thức cần thiết với các cơ sở mầm non như: Hướng dẫn chương trình giáo dục mầm non, cách thức tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ trong một ngày và trong tuần; hướng dẫn cập nhật, quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định; hướng dẫn cách phòng tránh một số tai nạn thương tích ở trẻ.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho chủ nhóm trẻ, giáo viên, người chăm sóc trẻ tại các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới./.

 Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác