Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (16/04/2018 15:51)

Sáng 16/4, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cho các học viên là cán bộ công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành và huyện, thành, thị của tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về: Lý luận chung về hành chính Nhà nước; pháp luật trong hành chính nhà nước; một số vấn đề về chính sách công, quản lý tài chính công và quản lý nguồn nhân lực; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ. Bên cạnh đó, các học viên còn được trang bị một số kỹ năng cần thiết đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ như: Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp, kỹ năng phân tích và đánh giá thực thi công vụ… Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ được giao./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác