Cần đẩy mạnh rèn luyện văn hóa ứng xử và tác phong chuyên nghiệp cho người lao động (12/10/2017 15:45)

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu, việc nâng cao bản lĩnh, tác phong cho người lao động là rất cần thiết. Bởi đây là lực lượng chính tham gia quá trình lao động, sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm trang bị những kỹ năng sống phù hợp, tác phong nhanh nhẹn, làm việc hiệu quả cho công nhân lao động.

Hiện nay, số lao động phổ thông làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ rất lớn. Xuất thân từ nông thôn, đã quen với nếp làm việc tự do; một bộ phận lao động trẻ có trình độ học vấn còn hạn chế, chưa từng làm việc trong môi trường công nghiệp nên khi bước chân vào các nhà máy, do không quen làm việc dưới sự quản lý, lại bị ràng buộc bởi nhiều nội quy, quy chế, giờ giấc nên dẫn đến việc nhiều lao động trẻ dễ nản chí, tự ý bỏ việc. Nhận thức được vấn đề trên,  Liên đoàn lao động tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền các phong trào thi đua lao động, nhất là bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giúp người lao động  nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, rèn luyện tác phong làm việc công nghiệp, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong xu thế phát triển hiện nay.

Văn hoá ứng xử cho công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp là một trong những vấn đề được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Với đặc thù nghề nghiệp, công nhân lao động thường không có nhiều thời gian để nâng cao kỹ năng ứng xử tại nơi làm việc. Chính vì vậy, việc được tập huấn, truyền đạt các kỹ năng này là cơ hội tốt để người lao động tiếp thu những kiến thức trong lĩnh vực văn hoá ứng xử. Tại các lớp tập huấn, công nhân lao động được chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất hướng giải quyết làm sao để quan hệ giữa cấp trưởng với cấp phó, giữa bộ phận ca trưởng, kíp trưởng với người lao động thật gần gũi trên tinh thần đoàn kết; qua đó nâng cao kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa tại mỗi doanh nghiệp.        

Có thể khẳng định, tác phong công nghiệp, văn hoá ứng xử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người lao động. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nội bộ đoàn kết, người lao động sẽ nghiêm túc làm việc, chịu khó học hỏi, rèn luyện tay nghề, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

 

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác