Cần sự đồng thuận trong sáp nhập tổ dân phố (11/04/2019 11:00)

Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Để thực hiện chủ trương này, cần sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Điều quan trọng là tạo sự đồng thuận trong nhân dân và không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân sau khi sáp nhập.

Là đơn vị được thực hiện việc sáp nhập tổ dân phố, cấp ủy chính quyền phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên đã quyết liệt vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, thống nhất thực hiện. Đến nay, phường đã xây dựng xong đề án và hoàn thành việc sáp nhập.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo các tổ dân phố tiến hành rà soát diện tích đất, nhân khẩu, số hộ, cơ sở vật chất, phong tục tập quán, nguyện vọng của cán bộ, quần chúng nhân dân; phát huy vai trò của các đoàn thể và Ban công tác mặt trận thôn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác này. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, các thôn dân cư; thống nhất các phương án, giải pháp để thực hiện.

Thực tế cho thấy, việc sáp nhập các tổ dân phố không đảm bảo theo tiêu chí quy định tại Thông tư 14/2018 của Bộ Nội vụ là một yêu cầu cần thiết. Việc nâng quy mô số hộ gia đình đối với việc sáp nhập tổ dân phố góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, đầu tư cho cộng đồng dân cư và thành viên của các chi hội đông hơn; có điều kiện phát huy nội lực của nhân dân trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm được số người hoạt động không chuyên trách, giảm chi phí ngân sách và là điều kiện xây dựng đội ngũ cán bộ tổ dân phố có chất lượng hơn./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác