Cần tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (07/12/2017 14:51)

Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn là một kênh quan trọng phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý xã hội của người dân. Tuy nhiên, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hiện nay cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là kinh phí hỗ trợ hoạt động hàng năm.

Bên cạnh công tác giám sát thường xuyên, giám sát theo kế hoạch, Ban thanh tra nhân dân xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc đã chủ động triển khai các hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả. Nội dung giám sát của Ban tập trung chủ yếu đối với những dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trường học, nhà văn hóa có nguồn vốn ngân sách và nhân dân đóng góp. Bằng hình thức tự giám sát, Ban thanh tra nhân dân đã phát hiện nhiều thiếu sót, nhất là vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chủng loại vật tư, phản ánh kịp thời với đơn vị thi công và chủ đầu tư để khắc phục sửa chữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tránh lãng phí, thất thoát vốn của Nhà nước và nhân dân.

Thực tế kinh phí hoạt động cho Ban thanh tra nhân dân hiện nay là quá thấp, không bảo đảm triển khai hoạt động. Vì vậy, rất cần quan tâm nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Ban thanh tra nhân dân, đảm bảo các hoạt động của Ban phát huy hiệu quả.

Việc nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Ban thanh tra nhân dân là cần thiết, nhằm kịp thời động viên, khích lệ Ban thanh nhân dân các địa phương phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát các hoạt động kinh tế xã hội tại các địa phương./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác