Cập nhật kiến thức về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (14/06/2018 08:17)

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cơ sở trên địa bàn huyện Tam Đảo.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề về: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; pháp luật về hòa giải ở cơ sở; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Đây là những nội dung cơ bản thiết thực giúp cho các học viên nắm vững những vấn đề cơ bản về lý luận chung và các văn bản chỉ đạo của Đảng để vận dụng có hiệu quả trong việc chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến công tác vận động quần chúng tại địa phương./.

Hải Yến/Trung tâm VHTT-TT huyện Tam ĐảoXem phản hồi

 
Tin khác