Cập nhật thông tin cho cấp ủy cơ sở (05/07/2018 08:25)

Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Sông Lô tổ chức lớp bồi dưỡng và cập nhật thông tin cho cấp ủy cơ sở.

Các học viên được nghiên cứu, cập nhật một số nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy cơ sở; Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Công tác tổ chức, xây dựng Đảng ở cơ sở; Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng của cấp ủy cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên có thêm kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng ở các xã, thị trấn; từ đó góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã. Tạo động lực quan trọng giữ vững an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

Hà Minh/Trung tâm VHTT-TT huyện Sông LôXem phản hồi

 
Tin khác