Cập nhật thông tin thời sự cho báo cáo viên và cán bộ hưu trí (20/03/2019 15:58)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên và cán bộ hưu trí tỉnh được thông tin nhanh về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật trong nước, khu vực và thế giới năm 2018, triển vọng trong năm 2019. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền sâu rộng, có trọng tâm việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương những tháng đầu năm 2019; chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2019; chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp phòng, chống tác hại của dịch tả lợn châu Phi. Tuyên truyền việc tổ chức các lễ hội đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh uỷ “về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác