Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV (17/05/2018 17:00)

Ngay sau khi kết thúc Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Mít tinh và phát động phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc.


BTV Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong công nhân, viên chức lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác với mục tiêu: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động”, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho công nhân, viên chức lao động; Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh, tạo đột phá cho bước phát triển trong giai đoạn mới, làm tiền đề để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác