Chi cục Thuế Vĩnh Yên tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp (24/12/2017 16:06)

Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên tổ chức tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại chính sách thuế với 300 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Lớp tập huấn là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật những thông tin mới, chính sách thuế mới; đồng thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, để các doanh nghiệp tự giác chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế với Nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng hồ sơ khai thuế điện tử, hạn chế sai sót dẫn đến hồ sơ khai thuế không nhận, không được hạch toán vào ứng dụng quản lý thuế tập trung của ngành thuế với mục tiêu quản lý mục ngân sách nhà nước, để đảm bảo cho các doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp ngân sách nhà nước đúng các tiểu mục quy định, tránh sai sót dẫn đến phải điều chỉnh số liệu. Đây là cơ sở để ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính về thuế theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Tài chính, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng và khai thác những tiện ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử và dần hướng tới 100% các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.

 

Đài TT-TH Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác