Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tác hại thuốc lá (19/12/2018 14:35)

Sáng ngày 19/12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của chương trình phòng, chống thuốc lá trên địa bàn.

Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh thông tin tình hình triển khai chương trình Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018. Đồng thời truyền đạt 1 số nội dung như: quy định về môi trường không khói thuốc trong Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; các quy định của Luật Phòng, chống, tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình hoạt động phòng, chống thuốc lá; đẩy mạnh tổ chức thực hiện công tác thanh, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hướng dẫn các bước xây dựng nơi làm việc không khói thuốc./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác