Chính sách có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 (02/01/2019 16:23)

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng, những nội dung bị nghiêm cấm đưa trên không gian mạng, tăng kịch khung thuế môi trường với xăng dầu, là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

1. Chính thức tăng lương tối thiểu vùng

Nghị định 157/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 quy định như sau: Vùng I: 4,18 triệu đồng/tháng; vùng II: 3,71 triệu đồng/tháng; vùng III: 3,25 triệu đồng/tháng; vùng IV: 2,92 triệu đồng/tháng. So với năm 2018, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 đồng/tháng - 200.000 đồng/tháng.

2. Những nội dung bị nghiêm cấm đưa trên không gian mạng

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 quy định rõ nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thông tin các nội dung sau: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ...; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng như kêu gọi tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ; Làm nhục, vu khống như xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; thông tin sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

3. Tăng kịch khung thuế môi trường với xăng, dầu

Từ ngày 01/01/2019, Nghị quyết 579/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với một số nhóm hàng hóa như sau: Xăng, trừ etanol: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 2.000 đồng/lít. Mặc dù thời điểm này, giá xăng không tăng, tuy nhiên việc tăng thuế môi trường đối với nhóm hàng xăng, dầu là một trong những yếu tố cấu thành nên giá xăng, dầu trong thời gian tới.

Anh Sái Văn Hưng, xã Định Trung, TP.Vĩnh Yên cho biết: “Mong muốn giá xăng dầu ổn định vì đi lại nhiều như thế này sẽ đỡ chi phí hơn”

Ông Nguyễn Văn Hoài, xã Kim Long, huyện Tam Dương cho biết: “Tăng thuế BVMT theo tôi hiểu là để người dân hạn chế sử dụng các hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên như người dân chúng tôi sử dụng xe máy thì chỉ đổ được xăng thôi, nên với tôi thì việc tăng thuế môi trường người dân sẽ còn phân vân”.

Theo Bộ Tài chính, việc tăng thuế bảo vệ môi trường với nhóm hàng hóa xăng, dầu nhằm khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm hàng hóa gây tác hại đến môi trường và khuyến khích việc sử dụng hàng hóa thân thiện với môi trường./.

 Hải Đăng Xem phản hồi

 
Tin khác