Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (11/04/2018 14:26)

Sáng ngày 11/4, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về phương hướng, nhiệm vụ của ngành trong năm 2018. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn.

Năm 2017, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 25 nghìn lao động, tăng 3,8% so với năm 2016; đưa trên 2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Công tác dạy nghề tiếp tục được tăng cường, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao. Toàn ngành đã giải quyết tốt chế độ chính sách cho trên 85.300 người có công, thanh niên xung phong; hỗ trợ xây mới trên 1.432 ngôi nhà, thẩm định hồ sơ chi trả trợ cấp cho trên 4 nghìn người tham gia kháng chiến. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới có bước phát triển mới.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra liên quan đến ngành. Trước mắt phải tập trung cao độ cho giải quyết việc làm, rà soát đề xuất bãi bỏ những chính sách không phù hợp; tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách mở, đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề; nắm chắc nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, liên kết với doanh nghiệp để có chiến lược đào tạo lâu dài gắn với giải quyết việc làm ngay sau đào tạo. Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phải thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống người dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện tốt chính sách người có công, giải quyết triệt để chính sách đối với người có công, không để hồ sơ tồn đọng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực của ngành./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác