Công an Tam Dương học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (13/01/2018 14:23)

Công an huyện Tam Dương vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ của đơn vị.

Hội nghị đã tập trung học tập, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và “Công tác dân số trong tình hình mới”. Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ của đơn vị, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận, đồng thời tăng cường đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc./.

Đỗ Thiết/Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam DươngXem phản hồi

 
Tin khác