Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ 2019 (11/01/2019 08:24)

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 84 đơn vị Công đoàn cơ sở với trên 4.600 đoàn viên Công đoàn. Năm 2018, việc làm, thu nhập, đời sống của cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn kết thống nhất, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của tỉnh và đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng đời sống văn hóa trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ, hài hòa giữa Công đoàn với các cấp chính quyền, tạo động lực cho đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm công tác phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh./. 

Xuân HưngXem phản hồi

 
Tin khác