Công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy (12/01/2018 09:16)

Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, thời gian qua, công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy đang tiếp tục được tỉnh và các cơ quan chức năng coi là một trong những hoạt động quan trọng góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội này. Tuy nhiên, để cai nghiện đạt được hiệu quả cao, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của toàn xã hội.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có 97% xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy với trên 2.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó, chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 40. Số người nghiện ngày càng trẻ hóa và ở mọi thành phần trong xã hội từ học sinh, sinh viên đến người lao động. Phần lớn người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đều đã được tiếp nhận, điều trị tại cơ sở cai nghiện tỉnh.  

Khi vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tỉnh, bên cạnh việc được chữa trị, cắt cơn, các học viên còn được tham gia các lớp đào tạo nghề như : nghề may, nghề mộc, nghề mây tre đan... Để cai nghiện thành công, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là quyết tâm của người nghiện còn cần có sự hỗ trợ của gia đình và cộng động xã hội để người nghiện không còn mặc cảm, tự ti về bản thân, từ đó góp phần từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác