Đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ việc làm (11/07/2018 08:22)

Phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 7 năm 2018 được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc và đã thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên nhà trường tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Chỉ tính riêng phiên giao dịch việc làm lưu động tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đã thu hút được 13 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động với nhu cầu cần tuyển gần 1.000 lao động, trong đó, chủ yếu là nhu cầu về lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng nghề, chiếm gần 50%. Một số doanh nghiệp mới đầu tư vào Vĩnh Phúc như Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc cũng như các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường tìm kiếm nguồn lao động cho doanh nghiệp qua các phiên giao dịch việc làm.

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã mở được 15 phiên giao dịch việc làm, thu hút gần 300 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và đã tuyển dụng được ở cả 2 loại hình: sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và sàn giao dịch việc làm lưu động hơn 500 lao động, đồng thời tư vấn về chính sách lao động và việc làm cho trên 1 vạn người; giới thiệu việc làm cho 240 người. Hiệu quả các chính sách của tỉnh về lĩnh vực giải quyết việc làm đã được phát huy trong thực tiễn, cùng với hoạt động hiệu quả của sàn giao dịch việc làm đã giải quyết việc làm cho gần 1,3 vạn lao động trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng gần 4% so với cùng kỳ, trong đó có gần 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tăng 2,6% so với cùng kỳ./.

 Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác