Đa dạng hóa phương pháp bảo vệ môi trường nông thôn (12/01/2018 10:03)

Giừ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn đã trở thành mục tiêu mà tất cả các địa phương phải phấn đấu thực hiện. Từ quyết tâm bảo vệ môi trường đã xuất hiện mô hình, cách làm sáng tạo để cải thiện môi trường nông thôn.

Tại các vùng nông thôn, nguồn rác thải sinh hoạt hàng ngày và các loại rác hữu cơ khác rất phổ biến đang ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường xung quanh nếu không được thu gom, xử lý. Tuy nhiên, từ nguồn rác thải, chất thải này sẽ đem lại hiệu quả không chỉ trong chăn nuôi mà còn sử dụng làm phân bón hữu cơ khi được tận dụng xử lý đúng cách. Được sự hỗ trợ từ dự án quản lý rác thải nông thôn tỉnh do tổ chức Gret phối hợp Liên minh hợp tác xã tỉnh đã đầu tư, xây dựng phát triển mô hình sản xuất phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt kết hợp với nuôi giun trùn quế. Mô hình được triển khai tại hai hợp tác xã Tân Phong và hợp tác xã Duy Tiến, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên trung bình ở diện tích 300m2/mô hình. Với các đặc tính, ưu điểm đặc biệt tận dụng nguồn nguyên liệu thu gom từ rác thải, chất thải hàng ngày sau khi được xử lý sẽ được sử dụng để nuôi giun và sản xuất sản phẩm hưu cơ phục vụ nông nghiệp. Từ thực tế lợi ích của mô hình đã đem đến nhiều tín hiệu, phương pháp giúp các hợp tác xã, địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

Từ mô hình này đã tạo điều kiện hoàn thiện những kỹ thuật xử lý rác thải tại các địa phương, không chỉ dừng lại ở việc thu gom thông thường mà xây dựng nên phương pháp mới hữu ích, thân thiện và ứng dụng được nhiều mặt. Việc hình thành, nhân rộng những mô hình xử lý rác thải mới sẽ góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân./.

Tiến Trang



Xem phản hồi

 
Tin khác