Đại biểu HĐND huyện Yên Lạc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 (09/01/2018 09:27)

Tại UBND xã Trung Nguyên, Tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc đã tiếp xúc với cử tri 3 xã gồm: Trung Nguyên, Đồng Văn và Tề Lỗ sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện Yên Lạc đã báo cáo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nội dung cơ bản các nghị quyết chuyên đề mà kỳ họp thứ 7 HĐND huyện đã thông qua và kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri 3 xã của huyện Yên Lạc kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thủy lợi, môi trường, giao thông nông thôn; đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể quan tâm lắp đặt đèn tín hiệu, biển báo giao thông và vòng xuyến ở tuyến đường khu vực trường Đồng Đậu.

Tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, các ý kiến còn lại được các đại biểu tiếp thu, tổng hợp trình HĐND huyện xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Anh Đào - Thu Hằng/TTVHTT-TT huyện Yên LạcXem phản hồi

 
Tin khác