Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2018-2023 (20/05/2018 17:31)

Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường vừa tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường kết nạp được 2.642 hội viên mới nâng tổng số hội viên lên 26.101 người. Các cấp hội nông dân trong huyện đã giúp đỡ được trên 1.800 hộ vươn lên thoát nghèo. Toàn huyện hiện có 11.490 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội nông dân các cấp đã đóng góp được trên 33 tỷ đồng xây dựng NTM, đồng thời tích cực hưởng ứng chủ trương của huyện trong thực hiện dồn thửa, đổi ruộng. Trong nhiệm kỳ có 174 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”.

Nhiệm kỳ 2018 -2023, Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường phấn đấu hàng năm mở từ 220 – 250 lớp tập huấn kiến thức KH-KT; kết nạp mới 400-500 hội viên; phát triển quỹ hội đến cuối nhiệm kỳ đạt 150.000đ/1 hội viên; mỗi năm 90% số hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Đại hội đã bầu ra BCH Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 27 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

 Trung tâm VHTT-TT Vĩnh TườngXem phản hồi

 
Tin khác