Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Phúc Yên lần thứ IV (13/06/2018 08:30)

Hội Nông dân thành phố Phúc Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Với phương châm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, tuyên truyền gắn với vận động, hướng dẫn nông dân thông qua các mô hình cụ thể, các gương người tốt việc tốt, các cấp hội đã tổ chức được 378 buổi tuyên truyền giáo dục cho 7.048 lượt hội viên tham gia. Phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội triển khai tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, tạo sức lan tỏa. Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”. Trong nhiệm kỳ, có gần 500 hộ hội viên nông dân hiến 17.900mđất, đóng góp 1.650 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng một số công trình phúc lợi.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao như: Nuôi bò siêu thịt 3B, mô hình lúa gạo nhật, mô hình nuôi trâu thịt, mô hình chăn nuôi thủy sản, mô hình nuôi lợn sạch… Qua đó nhiều hộ nông dân đã có thu nhập ổn định, đời sống được nâng lên. Với tinh thần dân chủ đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc./.

Nguyễn Hiền/Trung tâm VHTT-TT Phúc YênXem phản hồi

 
Tin khác