Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XXI (11/04/2019 15:28)

Sáng ngày 11/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm điểm Đại hội cấp huyện để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Vĩnh Tường; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; cùng 153 đại biểu.


Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động với nhiều cách làm sáng tạo; nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng, tạo niềm tin để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tự nguyện tham gia. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động, tiếp nhận hỗ trợ xây dựng được gần 200 căn nhà Đại đoàn kết, trao bò sinh sản, sổ tiết kiệm hỗ trợ  hộ nghèo với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện giảm xuống còn 1,92% vào cuối năm 2018. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường còn phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân,thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, MTTQ huyện cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; vận động nhân dân trong huyện xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại hội đã tập trung thảo luận, xác định nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp nhân dân; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác mặt trận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua,  góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng phát triển.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Lê Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường khóa XX, nhiệm kỳ 2014 – 2019 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác