Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia liên xã huyện Bình Xuyên (12/01/2019 09:19)

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia liên xã huyện Bình Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia liên xã huyện Bình Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Là một trong những hội Hữu nghị song phương được thành lập đầu tiên ở cấp huyện trong tỉnh Vĩnh Phúc, Hội đã đẩy mạnh và triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước; các cơ chế, chính sách liên quan đến Hội được triển khai đến cơ sở và hội viên. Hội thường xuyên tư vấn, giúp đỡ các cựu quân nhân tình nguyện và các cựu chuyên gia gia đình chính sách giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh lành mạnh, chấp hành pháp luật, tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí, ông Nguyễn Văn Khuyết- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia liên xã huyện Bình Xuyên khóa I tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Nguyên Vũ/Trung tâm VHTT-TT huyện Bình XuyênXem phản hồi

 
Tin khác