Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Sông Lô (12/10/2017 15:40)

Sáng ngày 12/10, UBND huyện Sông Lô tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2012 - 2017. 

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện Sông Lô đã quán triệt sâu sắc tư tưởng "Thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên nhằm triển khai có hiệu quả phong tràoThi đua quyết thắng. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ trong các cơ quan, đơn vị hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra; xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. Trong 5 năm, toàn huyện đã động viên trên 1.100 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu. Qua phong trào Thi đua quyết thắng, hàng năm có trên 98% đảng viên thuộc LLVT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giai đoạn 2017-2022, LLVT huyện Sông Lô tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu xây dựng 100% tổ chức Đảng TSVM, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu hàng năm có từ 80-85% đạt khá, giỏi; tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua góp phần xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh, chính quy.

 

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác