Đại hội Thi đua quyết thắng Sư đoàn 304 (10/10/2018 15:30)

Thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn 304 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trở thành động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm, Sư đoàn đã có hơn 100 đồng chí được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng; nhiều đồng chí được tặng thưởng Huy chương chiến sĩ vẻ vang các hạng và các phần thưởng khác.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Phó Chính ủy Quân đoàn 2 đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 304 tiếp tục quán triệt nghiêm túc và tích cực tuyên truyền lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như công tác thi đua khen thưởng; phát huy trách nhiệm của từng cấp, ngành để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong toàn Sư đoàn, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ; cần cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua quyết thắng phù hợp với từng đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng để tạo động lực thực sự thúc đẩy tinh thần tự giác trong tư tưởng, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tại Đại hội, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018 được Sư đoàn 304 khen thưởng./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác