Đảng ủy cơ quan Công an Trung ương kiểm tra tại Công an tỉnh (06/09/2017 17:20)

Sáng ngày 6/9, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy cơ quan Công an Trung ương do Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thời gian qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện  đầy đủ Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp trên. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong toàn lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đánh giá cao Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết trung ương 4, khóa XII tới từng chi bộ, đảng viên. Qua  học tập đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và thực hiện nhiêm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc trong lòng nhân dân.  

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười ghi nhận việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đề nghị Đảng ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ, đảng bộ cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; có biện pháp khắc phục những biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh phê bình của đảng viên. Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ phải gương mẫu đi đầu, đưa việc thực hiện Nghị quyết đi vào thực chất, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tin Công an tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác