Đảng ủy Công an tỉnh nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 (12/01/2019 09:15)

Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 180 đồng chí lãnh đạo cấp ủy các chi đảng bộ thuộc Công an tỉnh.

Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Qua hội nghị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi bộ đảng và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách phù hợp và sát với thực tiễn của đơn vị, thực hiện hiệu quả chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Lệ Thu/Công an tỉnh

 Xem phản hồi

 
Tin khác