Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017 (11/10/2017 17:20)

Chiều ngày 11/10, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ XI, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Phong, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trong 9 tháng năm 2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tập trung làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ kịp thời và toàn diện trên các mặt công tác của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh. Trong đó, tập trung tổ chức hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đội ngũ đảng viên, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Quý IV năm 2017, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố đảng; tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện và hoàn thành chương trình công tác năm 2017, gắn với thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.     

Về thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, trong 10 năm qua Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã bàn hành nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo nên nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt. Nề nếp sinh hoạt chi bộ được thực hiện bài bản và thống nhất; phương pháp, cách thức sinh hoạt được vận dụng sáng tạo; Nội dung sinh hoạt được các chi bộ lãnh chỉ đạo toàn diện, gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII ở cơ quan đơn vị. Vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy được thể hiện rõ hơn, từng bước nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, việc sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Thông qua đó, đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị.

 

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác