Đảng ủy Quân sự huyện Sông Lô ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018. (06/01/2018 15:24)

 Đảng ủy Quân sự huyện Sông Lô tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018 .

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2017, Đảng ủy Quân sự huyện Sông Lô xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác quân sự , quốc phòng và xây dựng Đảng bộ trong năm 2018 tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ thị của cấp trên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, làm tốt công tác giáo dục, quản lý cán bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc diễn biến tình hình, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng thời tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2018, huấn luyện dân quân tự vệ, tổ chức tốt các lớp tập huấn cán bộ và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 theo đúng kế hoạch./.

Trung tâm VHTT-TT huyện Sông LôXem phản hồi

 
Tin khác