Đảng ủy quân sự thị xã Phúc Yên ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018 (07/01/2018 17:05)

Đảng ủy Quân sự thị xã Phúc Yên tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Việt Đức, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ thị của Thị ủy Phúc Yên về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018; Thông qua báo cáo dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thị xã về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018.

Thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Việt Đức, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thông báo một số hoạt động nổi bật của toàn quân năm 2017; ghi nhận và biểu dương vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Quân sự thị xã trong năm qua, đặc biệt là tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2017. Đồng chí đề nghị năm 2018, Đảng ủy Quân sự thị xã tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; Tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra, giữ vững ANCT,TTATXH trên địa bàn; Tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh,  chính quy, tinh nhuệ, rèn kỷ luật; Quản lý tốt vũ khí, trang thiết bị; Đảm bảo công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Về công tác xây dựng Đảng: Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII).

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2018; phân công nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết./.

 TTVHTT-TT Phúc YênXem phản hồi

 
Tin khác