Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (12/07/2018 15:00)

Sáng ngày 12/7, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, bám sát tình hình địa phương, đơn vị, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, gắn phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Quân sự tỉnh đã duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh. Tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đủ chỉ tiêu, đạt chất lượng tốt.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 2, Chỉ thị của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia, xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ./.

Đức Tiến/Bộ CHQS tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác