Đảng ủy Quân sự Yên Lạc ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018 (11/01/2018 09:13)

Đảng ủy Quân sự huyện Yên Lạc vừa tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018.

Năm 2017, Đảng ủy Quân sự huyện Yên Lạc đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.

Năm 2018, Đảng ủy Quân sự huyện Yên Lạc xác định tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá, xây dựng lực lượng huyện vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Thu Hằng - Anh Đào/Trung tâm VH-TT-TT huyện Yên Lạc Xem phản hồi

 
Tin khác