Đẩy mạnh xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng (07/06/2018 15:24)

Đẩy mạnh xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; lựa chọn bố trí những người có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết vào các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy khóa XV về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên giai đoạn 2013 - 2020 do Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 7/6. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các cấp ủy Đảng trong toàn đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc quán triệt và triển khai Chỉ thị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy khóa XV về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên giai đoạn 2013 - 2020 cho thấy, nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng cao; nội dung hình thức sinh hoạt chi bộ được đổi mới.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đề nghị cần ban hành các chỉ thị tổ chức đại hội sớm hơn để các địa phương căn cứ thực hiện; tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, tuổi trẻ cần linh hoạt và có quy định rõ ràng hơn; tiếp tục nghiên cứu, áp dụng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND theo quan điểm chỉ đạo của Đảng; có giải pháp tăng cường tạo nguồn phát triển Đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn và trong các doanh nghiệp. Trong sinh hoạt đảng ở cơ sở có giải pháp để phát huy dân chủ, tăng cường đấu tranh tự phê bình và phê bình; nâng cao tỷ lệ trưởng thôn dân cư, tổ trưởng dân phố là Đảng viên.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đánh giá cao những chuyển biến sau khi thực hiện Nghị quyết 22 của BCH Trung ương khóa X và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy khóa XV, trong đó nổi bật là việc xây dựng quy định các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Việc đánh giá phân loại chất lượng cơ sở đảng và đảng viên từng bước được đổi mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị ngay sau hội nghị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tăng cường giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; phát triển đảng viên. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác