Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (19/05/2017 16:43)

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), sáng ngày 19/5, tại nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh gồm có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành ủy, UBND TP Vĩnh Yên đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Trước anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc nguyện đoàn kết một lòng, vận dụng sáng tạo chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước vào thực tiễn của địa phương, không ngừng xây dựng Đảng bộ chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Vĩnh Phúc thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả nghị quyết TƯ 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng Vĩnh Phúc giàu mạnh như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Vĩnh Phúc năm 1963: Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở Miền Bắc nước ta.

 

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác