Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XI tỉnh giám sát tại KCN Bình Xuyên (07/08/2017 18:30)

Ngày 7/8/2017, Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh do đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV của tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Bình Xuyên và Khu công nghiệp Bá Thiện II huyện Bình Xuyên. 

Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại Công ty Quốc tế Hannam, Công ty cổ phần Giấy và bao bì Bình Xuyên, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh, Khu công nghiệp Bình Xuyên; Công ty TNHH Bang Joo Electronics Việt Nam và Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam, Khu Công nghiệp Bá Thiện 1, huyện Bình Xuyên. Thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, các công ty đã phối hợp với Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện giám sát môi trường định kỳ hằng năm; giám sát chất lượng nước ngầm, nước mặt, nước thải công nghiệp trước và sau xử lý; giám sát môi trường đất, môi trường không khí; quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại. Việc kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được các công ty chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, tại buổi giám sát các thành viên trong Đoàn đã chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật về môi trường như: Chất lượng xử lý rác thải còn hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ, việc đấu nối hạ tầng khu công nghiệp chậm được thực hiện; chất thải, khí thải xử lý chưa đảm bảo.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được về công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong thời gian qua.  Đồng chí yêu cầu, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng nước thải trước khi xả thải ra môi trường; nhà đầu tư hạ tầng cần kiểm tra, rà soát toàn bộ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, phát hiện và có giải pháp khắc phục đối với các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường; lắp đặt hệ thống kết nối, xây dựng trạm quan trắc để đánh giá tác động môi trường. Có kế hoạch bổ sung, trồng mới cây xanh xung quanh và sử dụng nước ngầm trong khu công nghiệp. Đối với công ty Cổ phần Quốc tế Hannam cần cải thiện môi trường tại nơi sản xuất, hạn chế tối đa sức nóng, tiếng ồn và khói bụi. Công ty Cổ phần Giấy và Bao bì Bình Xuyên và công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh cần sớm thỏa thuận, ký kết đấu nối hạ tầng đảm bảo môi trường chung trong khu công nghiệp. Đối với Công ty TNHH Bang Joo Electronics Việt Nam và Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam cần đầu tư hệ thống thu gom triệt để nước thải, đảm bảo chất lượng nước xả thải... góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường chung của Khu công nghiệp.

 

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác