Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giám sát tại Khu công nghiệp Khai Quang và khu công nghiệp Tam Dương II (08/08/2017 17:53)

Ngày 8/8/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh do đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV của tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Khai Quang và Khu công nghiệp Tam Dương II huyện Tam Dương.

Tại buổi giám sát, đoàn đã làm việc và đi khảo sát thực tế việc xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại tại Công ty TNHH Jawa Vina, Công ty TNHH MTV Thiện Mỹ, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (KCN Khai Quang); Công ty TNHH Vitto (KCN Tam Dương II). Qua thực tế cho thấy, các công ty đã thực hiện việc đánh giá tác động môi trường; thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo tần suất quy định đối với nước thải, khí thải và không khí xung quanh; chú trọng thực hiện kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Tuy nhiên, bên cạnh việc chấp hành tốt một số chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, các thành viên trong đoàn giám sát yêu cầu các công ty giải trình thêm về một số nội dung trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như: hướng giải quyết lượng nước thải vượt quá giới hạn cho phép; kiến nghị của của các khu dân cư vẫn xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp xả thải trái phép ra môi trường; chất lượng các dây chuyền xử lý nước thải của nhà đầu tư hạ tầng chưa đạt yêu cầu.

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh Trần Văn Tiến ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và nhà đầu tư hạ tầng. Đồng chí yêu cầu, các doanh nghiệp phải tự kiểm tra chất lượng chất thải, chất xả thải ra môi trường, đảm bảo trong giới hạn cho phép; nhà đầu tư hạ tầng thường xuyên kiểm tra các doanh nghiệp trong KCN về quản lý, xử lý nước thải, chất thải. Đối với Công ty TNHH Jawa Vina, Công ty TNHH MTV Thiện Mỹ cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt ngưỡng cho phép. Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc sớm hoàn thiện giấy phép xả thải, lắp đặt đồng hồ đo nước, hoàn thiện việc lắp đặt trạm quan trắc. Đối với Công ty TNHH Vitto trồng thêm hệ thống cây xanh trong khuôn viên; cần có giải pháp khắc phục tình trạng nước xả tràn ra bên ngoài ảnh hưởng đến nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng khí thải, nước thải; cần quan tâm xử lý môi trường làm việc trong một số khu vực nóng và bụi.

 

Trường Giang     Xem phản hồi

 
Tin khác