Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy giám sát tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (08/08/2017 16:55)

Sáng ngày 8/8, Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với tập thể Ban thường vụ và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận buổi giám sát.  Ảnh: Ngọc Anh

Quán triệt và triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tập trung chỉ đạo, ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. 55/55 chi, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với 98% đảng viên tham gia. Sau học tập, 100% các chi, đảng bộ đã xây dựng được chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị tới 100% các chi, đảng bộ trực thuộc với 98% cán bộ đảng viên tham gia; xây dựng kế hoạch hàng năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; thực hiện rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; tuyên truyền các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, từ đó phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đánh giá cao cách làm sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh đề nghị trong thời gian tới, Ban thường vụ Đảng ủy khối tiếp tục tập trung đẩy mạnh quán triệt tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết; đề cao vai trò của Bí thư cấp ủy trong việc quán triệt, triển khai; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Từng đồng chí Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng Đảng bộ khối và các chi, đảng bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh.

 

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác