Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính Phủ làm việc với UBND tỉnh (07/09/2017 17:30)

Chiều ngày 7/9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính Phủ do đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Chính Phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2017. Làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai công tác CCHC. Tích cực triển khai các nội dung CCHC theo Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35, Nghị quyết 30c, Nghị quyết 30a của Chính Phủ. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính Phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm có liên quan mật thiết đến doanh nghiệp và người dân như: Thuế, kho bạc, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh. Tăng cường thực hiện cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và duy trì việc CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp, các ngành; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.

Đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC của tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Minh Hồng đề nghị Vĩnh Phúc sớm triển khai thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử; tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Gắn kết chặt chẽ giữa công tác CCHC với việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính; đảm bảo an toàn thông tin; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Trong những năm qua, Vĩnh Phúc luôn quan tâm và quyết liệt thực hiện các giải pháp CCHC nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số CCHC của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn mong muốn Ban Chỉ đạo CCHC của Chính Phủ tiếp tục quan tâm giúp đỡ Vĩnh Phúc trong thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử; đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao hơn; ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính, góp phần để Vĩnh Phúc phục tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Văn Hải     Xem phản hồi

 
Tin khác